XT3 Magazín

Efektívnosť trhu práce na Slovensku a v Európskej únii

Podstata labour market efficiency

Ľudia k tomu aby prežili a mohli si kúpiť výrobky a služby, ktoré sú buď nevyhnutné k životu alebo ich chcú iba pre zábavu potrebujú peniaze. Peniaze sa získavajú prácou. Väčšina dospelých ľudí teda po skončení povinnej školskej dochádzky, strednej či po vysokej škole idú pracovať. Niekto si nájde prvé zamestnanie a je v ňom až do dôchodku, iní ľudia naopak striedajú svoje zamestnania často a snažia sa nájsť v odbore v ktorom by im to najviac vyhovovalo. Je len dobré, ak práca daného zamestnanca baví a napĺňa, avšak častokrát tam človek naozaj chodí len preto, aby mal ako zabezpečiť seba a svoju rodinu. V súčasnosti existuje množstvo prieskumov, ktoré sledujú trh práce na Slovensku, v Európskej únii ako aj vo svete. Je to známe pod angl. pojmom labour market efficiency. Poďme sa teda spolu pozrieť bližšie na to, čo to ten trh práce vlastne je.

Čo to vlastne znamená trh práce?

Fungovanie labour market efficiency
Význam pojmu labour market efficiency

O trhu práce sa dá povedať v teoretickej rovine, že je to akýsi trh, kde sa obchoduje s prácou. Trh práce ovplyvňujú viaceré faktory. Azda jedným z najdôležitejších je dopyt po práci. tento dopyt po práci určujú firmy, výrobcovia a iné podniky, ktoré sa v danom území nachádzajú. Ďalším faktorom, ktorý trh práce ovplyvňuje je ponuka práce. Ponuka práce predstavuje počet obyvateľstva, ktoré je práceschopné. Práceshcopné obyvateľstvo tvoria teda všetci pracujúci ľudia, ako aj tí nezamestnaní. Je potrebné uvedomiť si, že ak je ponuka väčšia ako dopyt, tak cena práce klesá a naopak. Je to jednoduchý princíp, ktorý je u nás aj vo svete ľahko viditeľný. 

Trh práce nie je všade rovnako veľký

Nie je žiadnym tajomstvom, že trh práce nie je všade rovnako veľký a perspektívny. Aj na našom malom Slovensku evidujeme veľké rozdiely medzi západom a východom, ako aj juhom či severom. Niet sa čomu čudovať, podniky a firmy prinášajú prácu tam, kde je dostatočne vybudovaná infraštruktúra, množstvo práceshcopného obyvateľstva a ďalších faktorov dosahovanie zisku. Samozrejme, že každá firma, ktorá sa rozhodne zostať a zamestnávať ľudí na Slovensku chce dosahovať zisk. Veľkou prioritou firiem by tiež malo byť, aby ich najlepšie aktívum, teda zamestnanci boli v práci spokojní a nefluktuovali medzi zamestnaniami. 

Ľudia majú možnosť za prácou aj cestovať

V súčasnosti, keď sú hranice otvorené, tak nie je žiadny problém aby potencionálny zamestnanec za prácou dochádzal. Množstvo pracovníkov dochádza alebo rovno pracuje v zahraničí a peniaze posiela svojej rodine. V súčasnosti je teda možností ako zarobiť peniaze skutočne mnoho. Treba byť len trpezlivý, pracovitý a nevzdať sa pri prvom neúspechu. Ak máte záujem sa o trhu práce a jeho efektívnosti dovźvedieť viac, neváhajte navštíviť web https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1858131.