XT3 Magazín

Ako funguje rekuperácia tepla v dome?

Viete, ako funguje rekuperacia tepla v dome?

Vetranie so spätným získavaním tepla (HRV) je mechanizmus, ktorý zabezpečuje cirkuláciu čerstvého vzduchu v dome a zároveň spätné získavanie tepla z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu. Rekuperacia tepla v dome funguje prostredníctvom moderného vetracieho systému. Systém nasáva čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia do domu a zároveň odvádza vydýchaný vlhký vzduch. Teplo z odchádzajúceho vzduchu sa odovzdáva čerstvému prichádzajúcemu vzduchu prostredníctvom výmenníka tepla v systéme, čím sa priaznivo udržiava vnútorná teplota bez nadmernej spotreby elektrickej energie. Na ohrev čerstvého prichádzajúceho vzduchu teda nie je potrebná žiadna dodatočná energia, vďaka čomu je systém HRV energeticky efektívny. V chladnejších klimatických podmienkach systém HRV ohrieva studený prichádzajúci vzduch pomocou tepla z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu. Na druhej strane, počas teplejších klimatických podmienok sa teplo z interiéru odovzdáva chladnejšiemu prichádzajúcemu vzduchu. Výmena tepla sa uskutočňuje bez priameho miešania odchádzajúceho a prichádzajúceho vzduchu a súvisiace úrovne vlhkosti zostávajú oddelené, čo pomáha udržiavať optimálnu kvalitu vzduchu v interiéri a pohodlie. Dobre nainštalovaný systém HRV preto môže zvýšiť tepelný komfort a kvalitu vzduchu v interiéri a zároveň prispieť k energetickej efektívnosti domov.

Výhody systémov rekuperácie tepla

Rekuperácia Paul

Systémy rekuperácie tepla, ktoré sa používajú najmä v obytných budovách, prinášajú celý rad výhod. Hlavným účelom týchto systémov je recyklovať teplo, ktoré vzniká a stráca sa pri rôznych činnostiach v domácnosti, čím sa zvyšuje energetická účinnosť a znižuje vplyv na životné prostredie. Rekuperácia tepla v dome funguje tak, že sa spätne získava teplo z teplého vzduchu, ktorý by sa zvyčajne vypúšťal z budov, napríklad pri odpade vody, odsávacích ventilátoroch alebo ventilačných systémoch, a potom sa opätovne využíva na ohrievanie čerstvého, chladnejšieho vzduchu nasávaného zvonku. Tento proces recyklácie zahŕňa výmenník tepla, v ktorom sa teplo z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu odovzdáva prichádzajúcemu čerstvému vzduchu. Významnou výhodou tohto recyklačného procesu je, že znižuje spotrebu energie tým, že minimalizuje potrebu dodatočného ohrevu čerstvého vzduchu. Okrem toho systémy spätného získavania tepla zabezpečujú vyvážené vetranie, čím udržiavajú zdravú a príjemnú kvalitu vzduchu v interiéri odstraňovaním alergénov, znečisťujúcich látok a vlhkosti. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť aj k značným úsporám na účtoch za energiu. Integrácia systémov rekuperácie tepla do domov preto vytvára energeticky účinnejšie, nákladovo efektívnejšie a zdravšie obytné prostredie.…

Read More

Aký plynový kotol je vhodný pre rodinný dom ?

Aký plynový kotol do rodinného domu

Výber správneho plynového kotla pre rodinný dom je dôležitým rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť pohodlie vášho domova a vaše účty za energie. Cieľom tohto článku je oboznámiť vás s rôznymi faktormi, ktoré treba zohľadniť pri výbere aký plynový kotol do rodinného domu. Poskytne prehľad o rôznych typoch plynových kotlov, o ich úrovni účinnosti, súvisiacich nákladoch a vhodnosti na základe veľkosti domu a potrieb rodiny. Takže, či už vymieňate starý vykurovací systém alebo inštalujete nový, usaďte sa a čítajte ďalej, aby ste sa rozhodli na základe informácií.

Výber správneho plynového kotla pre váš rodinný dom

Výber správneho plynového kotla pre rodinný dom môže byť vzhľadom na rôzne typy, veľkosti a značky dostupné na trhu náročnou úlohou. Je to však rozhodujúci krok pri zabezpečovaní pohodlného a účinného systému vykurovania domu. Plynový kotol je v podstate zariadenie, ktoré využíva zemný plyn, LPG alebo “sieťový plyn” na ohrev vody, ktorá potom cirkuluje po dome prostredníctvom potrubného systému a radiátorov na zabezpečenie ústredného vykurovania. Výber správneho plynového kotla pre váš rodinný dom si vyžaduje starostlivé zváženie niekoľkých faktorov. Po prvé, zvážte veľkosť vášho rodinného domu a vaše potreby na vykurovanie. Väčšie domy s viacerými kúpeľňami môžu vyžadovať systém alebo bežný kotol, ktorý zvládne vyššiu potrebu teplej vody, najmä ak sa zvyčajne používa viacero kohútikov alebo spŕch súčasne. Menšie domy s jednou alebo dvoma spálňami môžu pohodlne využívať kombinovaný kotol, ktorý je kompaktný a nevyžaduje samostatný zásobník teplej vody. Rozhodujúcim faktorom, ktorý treba zvážiť, je účinnosť kotla. Moderné “kondenzačné” kotly dokážu premeniť väčšiu časť spotrebovaného plynu na teplo, vďaka čomu sú účinnejšie, a teda vám ušetria peniaze na účtoch za energiu.

Aký plynový kotol do rodinného domu
Pri výbere kotla si nechajte poradiť.

Vždy hľadajte kotly s triedou A, ktoré majú aspoň 90 % účinnosť. Ďalším dôležitým bodom, ktorý treba zvážiť, sú náklady na inštaláciu, ktoré zahŕňajú samotný kotol a náklady na jeho inštaláciu odborníkom. Ak vám ide o rozpočet, možno sa budete chcieť rozhodnúť pre lacnejšiu, ale spoľahlivú značku plynového kotla, ktorá vám z dlhodobého hľadiska poskytne výhodný pomer ceny a výkonu. Napokon, spoľahlivosť značky je kľúčová pre dlhodobú životnosť systému vykurovania domácnosti. Niektoré značky sú v tomto odvetví dobre hodnotené pre svoju odolnosť, zákaznícky servis a ľahkú dostupnosť náhradných dielov v prípade poruchy. Na záver možno povedať, že tento proces sa môže zdať ohromujúci, ale zvážením faktorov, ako je veľkosť vášho domu, potreby vykurovania, účinnosť kotla, náklady na inštaláciu a spoľahlivosť značky, možno urobiť informované rozhodnutie a vybrať vhodný plynový kotol, ktorý sa najlepšie hodí pre váš rodinný dom. Pred prijatím konečného rozhodnutia sa vždy uistite, že ste dostali odborné poradenstvo, pretože bezpečnosť a pohodlie vašej rodiny sú na prvom mieste.…

Read More

Ako fungujú solárne systémy na výrobu elektrickej energie ?

Solarne systemy na vyrobu elektriny

Solárna energia sa stala populárnym alternatívnym zdrojom energie na celom svete. Tento posun k solárnej energii znamená rastúce povedomie o čistejších a udržateľných zdrojoch energie. Zatiaľ čo sa však často hovorí o výhodách solárnej energie, skutočný mechanizmus fungovania solárnych systémov je všeobecne menej známy. Tento článok s názvom “Ako fungujú solárne energetické systémy” sa snaží demystifikovať fungovanie týchto životne dôležitých systémov premeny energie. Dúfa, že poskytne podrobný prehľad o tom, ako sa slnečné svetlo premieňa na využiteľnú elektrickú energiu, o komponentoch, z ktorých sa skladá solarne systemy na vyrobu elektriny a o procesoch, ktoré prebiehajú pri tejto premene energie. Bez ohľadu na to, či ste študent, potenciálny kupujúci solárnych panelov alebo len záujemca, táto komplexná príručka vám objasní zložité fungovanie solárnych energetických systémov.

Solárne energetické systémy: ako fungujú ?

Solárne systémy sa stali dôležitým riešením pri hľadaní obnoviteľnej a udržateľnej energie. Základným princípom solárnej energie je využitie slnečného svetla a jeho premena na elektrickú energiu, preto je potrebné pochopiť, ako tieto systémy fungujú. Solárny systém sa skladá predovšetkým zo solárnych panelov, striedača, batériového úložiska a pripojenia k sieti. Proces sa začína solárnymi panelmi, ktoré sa zvyčajne inštalujú na strechy alebo iné plochy vystavené slnku. Tieto panely sa skladajú z mnohých fotovoltaických článkov, ktoré absorbujú slnečné svetlo a premieňajú slnečné fotóny na elektróny, čím vyrábajú jednosmerný elektrický prúd (DC). Vyrobená jednosmerná elektrina sa potom vedie do meniča. Toto elektrické zariadenie slúži na premenu jednosmerného prúdu na striedavý prúd (AC). Striedavý prúd sa používa vo väčšine domácností a podnikov na prevádzku spotrebičov a osvetlenia. V tomto bode sa premenená striedavá elektrická energia buď okamžite použije, alebo sa odošle do akumulátorovej jednotky na neskoršie použitie. Batériové úložné jednotky v solárnom systéme slúžia na zvýšenie účinnosti. Tieto jednotky môžu ukladať prebytočnú energiu vyrobenú počas dňa na použitie v noci alebo počas zamračených období, keď panely nedokážu vyrobiť dostatok elektrickej energie. Takto môže systém poskytovať energiu aj počas hodín mimo špičky slnečného žiarenia.

Solarne systemy na vyrobu elektriny
Slnečná energia je zadarmo.

Ak systém vyrobí viac energie, ako je potrebné, prebytok sa exportuje späť do siete. V mnohých regiónoch môžu používatelia získať kredity z tohto vývozu prostredníctvom procesu nazývaného net metering. To znamená, že solárny systém môže skutočne výrazne znížiť účty za elektrinu alebo dokonca priniesť zisk. Okrem toho sú niektoré solárne systémy vybavené monitorovacím softvérom, ktorý umožňuje majiteľom sledovať výkon systému, výrobu energie a mieru spotreby v reálnom čase. Tieto robustné funkcie poskytujú prehľad o účinnosti systému a môžu pomôcť pri budúcich rozhodnutiach o spotrebe energie. Solárne energetické systémy celkovo vykazujú sofistikovanú súhru slnečného svetla, modernej technológie a inteligentného riadenia energie. Oboznámenie sa s mechanizmami ich fungovania môže používateľom pomôcť maximalizovať ich výhody a výrazne prispieť k environmentálnej udržateľnosti znížením závislosti od fosílnych palív. Tým, že si posvietime na solárne energetické systémy, osvetlíme cestu k udržateľnejšej a energeticky účinnejšej budúcnosti.…

Read More

Pro výkup elektřiny si zvolte nejvhodnější spolupráci

Výkup elektřiny a jeho hlavní výhody

Vývoj vědy a technologií v průběhu let výrazně ovlivňuje i život běžného člověka. Díky pokroku se prodlužuje délka života lidí a na planetě Zemi žije čím dál více obyvatel. Tyto změny však mají i svoji negativní stránku, která se podepsala především na zdraví naší planety. Chceme-li zachovat život na Zemi i pro budoucí generace, je nezbytné k mnoha otázkám přistupovat s ohledem i na ekologii. Jedním z přístupů je i využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energie. Skvělým prostředkem jsou solární a fotovoltaické panely, které dokáží přeměnit energii slunce na energii potřebnou pro člověka. Při její nadprodukci existuje možnost pro výkup elektřiny.

Výkup elektřiny – dokonalá kombinace ekologického a ekonomického přístupu

Výkup elektřiny má pro a proti
Trendy v oblasti výkupu elektřiny

Prostřednictvím solárních nebo fotovoltaických panelů dokáže člověk vyrobit vlastní energii, kterou spotřebovává při běžném životě, nebo v případě firmy při výrobních procesech. Využívání obnovitelných zdrojů je skvělou možností jak dokáže i jednotlivec snížit zatížení životního prostředí. Počet a umístění fotovoltaických panelů závisí na spotřebě energie, kterou konkrétní nemovitost vyžaduje. V případě, že zvažujete koupi těchto panelů, nezapomeňte na možnost dodatečného zisku. Pokud budete vlastnit fotovoltaické panely, které vám vyprodukují větší množství energie, než jste schopni spotřebovat, prostřednictvím výkupu elektřiny můžete na vámi vyprodukované elektřině i vydělat. Na trhu existuje několik společností, které mají zájem o zelenou elektřinu. Tuto elektřinu následně hromadí a prodávají domácnostem, které nejsou schopny zelenou elektřinu produkovat samostatně, ale záleží jim na ekologickém přístupu a proto mají o tento typ energie zájem. Spolupráce se společnostmi, které se zabývají výkupem elektřiny, může být realizována na více úrovních. V případě, že jste pravidelným producentem zelené energie, bude pro vás výhodné uzavřít smlouvu o množství výkupu elektřiny za každý měsíc. Tak si můžete být jisti, že máte stálého odběratele a zároveň můžete počítat s pravidelným ziskem. Naopak, patříte-li do skupiny lidí, jejichž množství nespotřebované zelené energie se každý měsíc liší, tak výkup elektřiny můžete raději realizovat jednorázovými prodeji.

Ekologie není jen módním trendem, ale zodpovědným přístupem

Výkup elektřiny přináší majitelům fotovoltaických a solárních panelů nejen možnost ekologického přístupu k otázce čerpání neobnovitelných zdrojů, ale zároveň možnost dodatečného zisku z vyprodukované zelené elektřiny. Máte-li zájem výskat bližší informace o výkupu elektřiny, obraťte se na odborníky v této oblasti, najdete je na internetové stránce https://www.rightpower.cz/.

Read More

Krb na stenu zútulní každú miestnosť

Krb na stenu a jeho výhody

Chceli by ste mať doma krb no nemáte komín a nie je ani možnosť ho v dome napojiť ? Dnes to už nie je žiadny problém, ak sa radi pozeráte do blkotajúceho ohňa, no bývate v paneláku alebo sa vám investícia do stavania krbu v dome zdá privysoká, môžete si zadovážiť krb na stenu, ktorý bude úplne autentický s klasickým krbom na drevo. Pritom investícia do krbu na stenu je len zlomok z ceny, ktorú by ste museli zaplatiť, keby ste si v dome chceli vystavať tradičný krb.

Ako funguje krb na stenu?

Cenovo dostupný krb na stenu
Materiál na stavbu krbu na stenu musí byť odolný

Jednou z najväčších výhod krbu na stenu je to, že neprodukuje žiadne spaliny, nepotrebuje teda ani komín na odvod spalín. Nevytvára žiadny zápach a je prakticky bezúdržbový.  Na výber je buď elektrický krb, ktorý sa jednoducho zapojí do elektriky a pomocou ventilátorov rozháňa teplo do miestnosti. Ďalšou možnosťou je liehový krb, na ktorého prevádzku nepotrebujete ani elektrickú energiu, funguje na princípe spaľovania liehu. Obidva typy krbov na stenu,  či už elektrický alebo krb na lieh vám ponúknu pohľad na rozpálený oheň a vy budete mať pocit, že ste niekde na chate, navyše v miestnosti bude naozaj príjemne teplo. Takýto krb vám bude postačovať aj v prechodných mesiacoch, keď ešte nie je potrebné zapínať radiátory ale potrebujete si vyhriať len jednu miestnosť. Ďalšou veľkou výhodou je to, že takýto krb nepotrebuje veľa miesta, na stene bude vyzerať ako zavesený obraz a nezaberie vám v priestore takmer žiadne miesto.

Výber dizajnu je len na vás

Krb na stenu môže byť prakticky v akomkoľvek dizajne, rám krbu môže byť v kovovom, drevenom alebo kamennom dizajne, výber je už len na vás, záleží, čo sa vám hodí do bytu a aký štýl preferujete. Sklo krbu je bezpečnostné, väčšinou sa vyrába z tvrdeného skla, čiže sa nemusíte báť o bezpečnosť členov vašej rodiny a najmä detí.  Intenzitu plameňa si tiež môžete jednoducho nastavovať pomocou regulácie. Spotreba elektriny alebo bioliehu nie je vysoká a krb na stenu určite nijako zásadne nezaťaží váš rodinný rozpočet. Pri výbere krbu na stenu je však dobré nechať si poradiť od odborníkov, ktorý sa tým zaoberajú a vedia nám poradiť, prípadne dodať a nainštalovať krb na stenu presne podľa vašich požiadaviek. Ak by ste aj vy chceli mať doma krb na stenu, ktorý vyzerá ako ozajstný krb na drevo, kliknite na stránku https://www.naj-krby.sk.

Read More

Pec na drevo znovu súčasťou kuchyne

Tradičná pec na drevo

Pec na drevo bola v minulosti neoddeliteľnou súčasťou každej kuchyne. Práve pri nej sa pripravovali dobré jedlá, robili sa domáce úlohy, či rozprávali strašidelné príbehy. S modernou dobou sa pec na drevo akosi vytratila. Ešte v pár kuchyniach sa snáď nájde ale je skôr raritou. Je to škoda, nakoľko je to zariadenie, ktoré by si skutočne malo nájsť svoje miesto n vašich príbytkoch.  V súčasnosti sa pomaly vracia do našich chát a domov. Hlavne asi do priestorov chát ale už aj do rodinných domov.

Umiestnenie pece na drevo

Moderná pec na drevo do domu
Stavba pece na drevo – na čo nezabudnúť?

Pec na drevo je výnimočným zariadením. Je to zariadenie, ktoré naraz zvláda niekoľko vecí. Na starých peciach na drevo, ktoré boli múrané sa dalo súčasne  variť, ohrievať vodu, sušiť ovocie či orechy, piecť koláč a pod rúrou v malom priestore sa ešte sušili topánky, či vyhrievala mačka. Dnešné pece na drevo sú o niečo jednoduchšie. Samozrejme, je možné dať si postaviť aj takýto múraný multifunkčný skvost. Dnešnú pec je možné jednoducho zakúpiť v obchode a po dobrej revízii komína jednoducho inštalovať. Pred výberom je potrebné zabezpečiť niekoľko veľmi potrebných vecí: pred pecou, na mieste kde sa bude podkladať, musí byť nehorľavý povrch, za pecou sa odporúča mať vyriešený keramický obklad aby sa nezašpinila stena a mala by byť odborne urobená už spomínaná revízia komína. Následne je možné pec vybrať. Pri výbere nezabúdajte na dôkladné zmeranie pece, treba dbať a počítať aj s dymovodom. Ten pri peciach môže byť umiestnený na pravej, ľavej strane alebo aj z hornej časti.

Zariadenie vhodné do každej kuchyne s komínom

Pec na drevo sa predáva v rôznej farbe, najčastejšie v bielej, ktorá sa hodí skutočne do každej kuchyne.  Je tam miesto na ohnisko, na odkladanie dreva a rúra. Je to zariadenie, ktoré výborne šetrí energie tým, že sa na jednom zariadení varí, ohrieva sa voda, pečie sa a súčasne aj vykuruje. Je cenovo dostupná každému a reálne je možné ju inštalovať všade tam, kde je dostupný komín. Viac informácií o peci na drevo, o možnosti inštalácie, cenovej ponuke a podobne sa dozviete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.pece-piecky.sk/.

Read More