XT3 Magazín

Ako funguje rekuperácia tepla v dome?

Viete, ako funguje rekuperacia tepla v dome?

Vetranie so spätným získavaním tepla (HRV) je mechanizmus, ktorý zabezpečuje cirkuláciu čerstvého vzduchu v dome a zároveň spätné získavanie tepla z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu. Rekuperacia tepla v dome funguje prostredníctvom moderného vetracieho systému. Systém nasáva čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia do domu a zároveň odvádza vydýchaný vlhký vzduch. Teplo z odchádzajúceho vzduchu sa odovzdáva čerstvému prichádzajúcemu vzduchu prostredníctvom výmenníka tepla v systéme, čím sa priaznivo udržiava vnútorná teplota bez nadmernej spotreby elektrickej energie. Na ohrev čerstvého prichádzajúceho vzduchu teda nie je potrebná žiadna dodatočná energia, vďaka čomu je systém HRV energeticky efektívny. V chladnejších klimatických podmienkach systém HRV ohrieva studený prichádzajúci vzduch pomocou tepla z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu. Na druhej strane, počas teplejších klimatických podmienok sa teplo z interiéru odovzdáva chladnejšiemu prichádzajúcemu vzduchu. Výmena tepla sa uskutočňuje bez priameho miešania odchádzajúceho a prichádzajúceho vzduchu a súvisiace úrovne vlhkosti zostávajú oddelené, čo pomáha udržiavať optimálnu kvalitu vzduchu v interiéri a pohodlie. Dobre nainštalovaný systém HRV preto môže zvýšiť tepelný komfort a kvalitu vzduchu v interiéri a zároveň prispieť k energetickej efektívnosti domov.

Výhody systémov rekuperácie tepla

Rekuperácia Paul

Systémy rekuperácie tepla, ktoré sa používajú najmä v obytných budovách, prinášajú celý rad výhod. Hlavným účelom týchto systémov je recyklovať teplo, ktoré vzniká a stráca sa pri rôznych činnostiach v domácnosti, čím sa zvyšuje energetická účinnosť a znižuje vplyv na životné prostredie. Rekuperácia tepla v dome funguje tak, že sa spätne získava teplo z teplého vzduchu, ktorý by sa zvyčajne vypúšťal z budov, napríklad pri odpade vody, odsávacích ventilátoroch alebo ventilačných systémoch, a potom sa opätovne využíva na ohrievanie čerstvého, chladnejšieho vzduchu nasávaného zvonku. Tento proces recyklácie zahŕňa výmenník tepla, v ktorom sa teplo z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu odovzdáva prichádzajúcemu čerstvému vzduchu. Významnou výhodou tohto recyklačného procesu je, že znižuje spotrebu energie tým, že minimalizuje potrebu dodatočného ohrevu čerstvého vzduchu. Okrem toho systémy spätného získavania tepla zabezpečujú vyvážené vetranie, čím udržiavajú zdravú a príjemnú kvalitu vzduchu v interiéri odstraňovaním alergénov, znečisťujúcich látok a vlhkosti. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť aj k značným úsporám na účtoch za energiu. Integrácia systémov rekuperácie tepla do domov preto vytvára energeticky účinnejšie, nákladovo efektívnejšie a zdravšie obytné prostredie.