XT3 Magazín

Plochá strecha a čo by ste o nej mali vedieť

Plochá strecha je moderná a v mnohých aspektoch mimoriadne praktická.

Ploché strechy sú bežnou voľbou pre komerčné budovy a niektoré moderné obytné stavby vďaka svojej estetickej príťažlivosti a praktickosti. Na rozdiel od tradičných šikmých striech poskytuje plochá strecha ďalší využiteľný priestor, napríklad pre strešné záhrady alebo systémy HVAC. Existuje niekoľko typov plochých striech, z ktorých každá má svoje vlastné vlastnosti a výhody. Medzi najbežnejšie typy patria zabudované strechy (BUR), jednovrstvové membrány a modifikované bitúmenové strechy. Vstavané strechy sú jedným z najstarších typov, vyrobené z vrstiev asfaltu, dechtu alebo lepidla striedaných s vrstvami strešnej plsti. Jednovrstvové membrány, či už TPO, PVC alebo EPDM, sú čoraz obľúbenejšie pre svoju trvanlivosť, energetickú účinnosť a jednoduchú inštaláciu. Modifikované bitúmenové strechy spájajú výhody zabudovaných striech s výhodami modernej technológie pokrývania striech. Hoci však ploché strechy ponúkajú jedinečné výhody, je dôležité vedieť, že si vyžadujú viac údržby ako šikmé strechy. Problémom môže byť odtok vody, čo môže viesť k únikom a poškodeniu konštrukcie, ak nie je riadne spravovaný. Pravidelná kontrola a údržba sú kľúčom k predĺženiu životnosti plochej strechy. Môžu si tiež vyžadovať častejšiu výmenu – každých 15 až 20 rokov v porovnaní s 20 až 30 rokmi v prípade tradičných striech. Pochopenie týchto aspektov je kľúčové pri zvažovaní plochej strechy pre vašu budovu.

Tipy na údržbu plochých striech

Plochá strecha od A po Z

Údržba plochej strechy je nevyhnutná na predĺženie jej životnosti a zníženie pravdepodobnosti poškodenia, ktoré by mohlo viesť k nákladným opravám. V prvom rade by ste mali vykonávať pravidelné kontroly, ideálne dvakrát ročne alebo po nepriaznivých poveternostných podmienkach, aby ste odhalili prípadné problémy. Dávajte pozor na hromadenie vody, pretože časom môže spôsobiť únik a poškodenie. Dôležité je aj pravidelné čistenie odtoku, aby ste predišli prípadnému upchatiu, ktoré môže viesť k hromadeniu vody. Tesnenie by sa malo pravidelne kontrolovať a opätovne aplikovať, aby sa zabezpečilo, že voda a vlhkosť nepreniknú na povrch strechy, čo by viedlo k vážnym štrukturálnym problémom. Takisto by sa mali okamžite odstrániť všetky nečistoty alebo vegetácia, pretože sa v nich môže držať vlhkosť a spôsobiť poškodenie strešnej membrány. Ďalším dôležitým aspektom je pravidelná odborná údržba, ktorá zabezpečí vyššiu úroveň kontroly a potenciálne zabráni vážnym škodám. Pravidelné údržbárske služby často zahŕňajú kontrolu a opravu oplechovania, odtokov a švov, ktoré sú bežnými problémovými oblasťami plochých striech. Pamätajte, že včasné riešenie drobných problémov môže pomôcť predísť veľkým škodám a nákladným opravám plochej strechy v budúcnosti.