XT3 Magazín

Tupozrakosť je ochorenie očí, no dá sa liečiť

Tupozrakosť si nevyberá

Oči sú orgán, prostredníctvom ktorého už od útleho detstva spoznávame svet. Bez zraku je život ťažký, no nie nemožný. Napriek tomu by sme mali svoje oči chrániť v maximálnej možnej miere. Rovnako by tomu tak malo byť u našich detí. V rannom detstve sa totiž u nich častokrát zvykne vyvinúť zraková chyba, ktorá sa dá do určitého veku korigovať alebo úplne odstrániť. Jednou z nich je aj tupozrakosť. V dávnych dobách sa táto porucha považovala za neliečiteľnú. No dnes, keď už viete, čo je jej podstatou, ju vieme aj odstrániť. Poďte sa spolu s nami pozrieť, čo tupozrakosť vlastne je a ako je možné s ňou bojovať. 

Tupozrakosť je úzko spojená s mozgom človeka

Tupozrakosť a návšteva očného lekára
Vývoj tupozrakosti

Viete, čo je podstatou tupozrakosti? Odborne sa nazýva amblyopia a ide o poruchu zraku, pri ktorej sa človek nedokáže oboma očami pozerať na jeden bod. Ide najmä však o chybu, ktorá súvisí s vývinom mozgu pri spracúvaní obrazov z okolia. Keďže oči človeka trpiaceho týmto ochorením nedokážu zaostriť na jeden rovnaký bod, mozog vypne jeden z obrazov a zabráni tak zdvojenému videniu. Človeka s týmto ochorením rozpoznáte tak, že sa zdá, akoby mu behali oči a nedokáže sa pozerať priamo bez pohybu očí. Pýtate sa, čo môže byť príčinou tupozrakosti? Ide najmä o ďalekozrakosť či krátkozrakosť, škúlenie alebo astigmatizmus. Našťastie žijeme v modernej dobe, v ktorej ide medicína dopredu míľovými krokmi, a tak je možné túto závažnú poruchu včas odhaliť a korigovať. 

Ako sa dá tupozrakosť liečiť?

Roky sa verilo, že tupozrakosť je ochorenie, s ktorým môže pacient bojovať iba v detstve. Konkrétne do 9. roku života, od ktorého je vývoj zraku ukončený. Pri detských pacientoch sa väčšinou nasadia dioptrické okuliare s tým, že zdravé oko sa prekryje. V zásade platí, že čím skôr sa s liečbou začne, tým je väčšia šanca na odstránenie chyby. V súčasnosti však existuje nádej aj pre dospelých. Liečba je založená na hraní PC hry (virtuálna realita), ktorá by mala pomôcť v liečbe tupozrakosti. Výskumy zatiaľ nie sú ukončené, no už teraz je jasné, že sa vedci uberajú správnou cestou. Viac informácií o tupozrakosti získate na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.