XT3 Magazín

Vysvetlenie fungovania eurofondov krok za krokom

Eurofondy kedysi a dnes

S pojmom eurofondy sa stretávame pomerne často. A to nielen v televízií či v iných médiách, ale vyplývajú tiež z činnosti určitých verejných inštitúcií. Možnosť čerpať eurofondy nám vznikla v momente, keď Slovenská republika vstúpila do Európskej únie. Ich hlavná úloha spočíva v tom, aby sa eliminovali rozdiely medzi jednotlivými regiónmi členských štátov Európskej únie. Eurofondy sa rozhodne oplatí čerpať, nakoľko sa jedná o nenávratné finančné prostriedky, ktoré toho však dokážu zmeniť naozaj veľa. Poradíme vám, ako ich získať a efektívne využívať!

Ako fungujú eurofondy v praxi?

Eurofondy a ich prínos
Fungovanie eurofondov v praxi

Problematiku eurofondov možno rozdeliť do piatich základných krokov. V prvom bode je potrebné, aby sa jednotlivá členská krajina dohodla s Európskou úniou na prioritách. V praxi to znamená, že sa určia priority, a ktorých sa bude nasledujúce roky pracovať. Hlavným cieľom je tieto oblasti zlepšiť a to platí aj o ich samotnom fungovaní. Členská krajina si vypracuje svoje vlastné operačné programy alebo strategické rámce, pomocou ktorých sa budú tieto operačné programy realizovať. Ak sú operačné programy a ich strategické rámce vypracované podľa kritérií Európskej únie, sú odsúhlasené. Po odsúhlasení operačných programov prechádza iniciatíva do rúk národných orgánov. V praxi to znamená, že orgány nastavia proces, ktorého hlavným cieľom bude vybrať projekty, ktoré sa javia ako najlepšie. Dané projekty sa predkladajú vďaka výzvám, ktoré sú zverejnené riadiacimi orgánmi. Do výberového konania už Európska únia nezasahuje. Projekty sa hodnotia podľa vopred stanovených kritérií a ich splnenie je pod prísnym dohľadom. V štvrtej fáze sa vyhlasujú úspešní predkladatelia. V praxi to znamená, že riadiace orgány podpisujú zmluvy s tými predkladateľmi, ktorým sa podarilo výzvu splniť a ich zámer ich oslovil. Po podpise zmlúv sa prechádza k samotnej realizácií projektov. Čo sa týka financovania, to sa realizuje formou preplatenia už zrealizovaných projektov, ktoré sú zaplatené z prostriedkov jednotlivých orgánov.

Prečo sa oplatí využiť peniaze z eurofondov?

Čerpanie eurofondov sa oplatí hlavne tým, ktorí majú dobrý podnikateľský nápad na realizáciu, avšak nemajú k dispozícií dostatok finančných prostriedkov. Z toho dôvodu, ak sa aj vy radíte medzi takéto subjekty, o ich získanie by ste sa určite mali usilovať. Pomôže vám k tomu aj podnikateľský plán, ktorý bude presne definovať, prečo práve vy ste ten správny subjekt na získanie eurofondov. Na stránke https://marekstraka.com/ nájdete všetky potrebné informácie.