XT3 Magazín

Podnikateľský zámer je výsledkom plánovania

Podnikatelsky zamer a jeho špecifiká

Ak práve začínate podnikať alebo už podnikáte, no chystáte sa svoje podnikanie rozšíriť, potom iste viete, že plánovaniu sa nevyhnete. Je to v podstate základ celého procesu. Plánovaniu by ste mali venovať veľmi veľa pozornosti hlavne v začiatkoch. Avšak plánovať v hlave nestačí. Všetko, čo vymyslíte, by ste mali dať na papier. Odborne sa tomu hovorí podnikatelsky zamer, ktorý je podstatnou súčasťou každého podnikania. Poďte sa spolu s nami pozrieť, prečo by ste ho nemali zanedbať a čo všetko by ste v ňom mali zohľadniť. 

Svoj nápad si dobre premyslite

Podnikatelsky zamer má svoje špecifiká
Nápad v podnikateľskom zámere

Ak máte nápad či myšlienku na dobrý biznis a chuť zrealizovať ju, je načase pustiť sa do prieskumu trhu. Prostredníctvom prieskumu trhu zistíte, či má váš nápad šancu na úspech alebo nie. Ak sa do podnikania chcete pustiť napriek všetkým možných prekážkam, mali by ste sa zamerať na podnikateľský zámer. Ide v podstate o akýsi dokument, ktorý vám pomôže ujasniť si jednotlivé kroky i všetky body podnikania. Niektorí ho vnímajú ako zbytočnosť, no tí najúspešnejší svetoví podnikatelia sa zhodujú v tom, že je to doslova základ, od ktorého sa odrazíte. Podnikateľský zámer má svoju štruktúru, čiže orientačné body a vašou úlohou je ich dobre premyslieť a rozpracovať. Môžete naraziť aj na slabé miesta alebo nedostatky, na ktoré by ste neprišli, keby ste podnikateľský zámer nespracovávali. Z výskumov totiž vyplýva, že iba máloktorý začínajúci podnikateľ mu prikladá váhu a častokrát práve na tom jeho podnikanie stroskotá. 

Základom sú otázky

Ak chcete získať odpovede, musíte sa pýtať. Cieľom podnikateľského zámeru je zistiť smer, akým sa vydáte. Jeho vypracovaním by ste mali získať odpovede na otázku, kde sa práve nachádzate, kde by ste sa chceli dostať a ako sa tam dostanete. Prvá otázka je zameraná na aktuálny stav vášho podniku. Druhá otázka sa dotýka cieľov. Tie je však potrebné stanoviť objektívne a merateľne, aby bolo v budúcnosti možné vyhodnotiť, či sa vám ich podarilo naplniť. Prostredníctvom tretej otázky v podnikateľskom zámere definujete prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov. Aj keď sa môže zdať, že podnikateľský zámer je jednoduchý, nie je tomu tak. Čím viac času mu venujete, tým môže byť vaše podnikanie úspešnejšie. Prečítajte si viac o podnikateľstvom zámere na webovej stránke https://marekstraka.com/.

Read More

Nechajte si v prípade účtovníctva poradiť odborníkom!

Vedenie účtovníctva so skúsenosťami

Ekonómia je odbor, ktorý si vyžaduje naozaj dostatok informácií a vedomostí, ktoré sú v tomto prípade naozaj nevyhnutné. Ľudia, ktorí potrebujú viesť svoje účtovníctvo v mnohých prípadoch hľadajú pomoc, v podobe účtovníka alebo ineho odborného pracovníka, ktorý sa do tejto problematiky naozaj vyzná. Vedenie účtovníctva si vyžaduje naozaj dostatok vedomostí, ktoré dokážete preklenúť do praxe. V tomto prípade mnoho ľudí využíva pomoc, v podobe účtovníka, ktorý je tu maximalne pre svojho klienta. 

Ako to cele funguje?

Vedenie účtovníctva bez problémov
Náležitosti vedenia účtovníctva

Vedenie účtovníctva, tak ako sme už spomínali si vyžaduje naozaj dostatočné množstvo informácií a vedomostí. V tomto prípade si mnoho ľudí nemá šancu zapamätať ten zával informácií a povinností, ktoré potrebuje vybaviť najmä v prípade účtovníctva. Mnoho podnikateľov využíva práve na vedenie účtovníctva účtovníkov, ktorí naozaj vedia čo robiť v prípade aj nečakaných situáciách. V tomto prípade tak môžete byť maximálne odbremenení od mnohých povinnosti a najmä od byrokracie, ktorá je v prípade účtovníctva naozaj nevyhnutná a je jeho súčasťou. Vedenie účtovníctva účtovníkom predstavuje pomyselnú pomocnú ruku, vďaka ktorej sa naozaj nemusíte zaoberať haldou papierov a počtami. V tomto prípade vám naozaj pomoze buď účtovník alebo iný finančný poradca, ktorý sa v danej problematike naozaj vyzná. V tomto prípade si však určite zistite spoľahlivosť a relevantnosť danej spoločnosti a daného pracovníka. Títo pracovníci, ktorí majú na starosti práve vedenie účtovníctva sú zapísaní v nato určenom registri. Takýmto spôsobom budete mať vedľa seba človeka, ktorému môžete sa sto percent dôverovať, pretože dokáže namiesto vás vybaviť množstvo potrebných úkonov, ktoré sú dôležité a môžu byť pre postupnosť prace naozaj nevyhnutné. Účtovník, ktorý má na starosti vedenie účtovníctva dokáže namiesto vás, vo vašom mene vybaviť aj mnohé iné úkony aj na úradoch. V tomto prípade je to naozaj maximálna pomoc, pretože po vašej práci naozaj nemusíte este obehať potrebné úrady. Pokiaľ rozmýšľate nad tým, že si nájdete na vedenie účtovníctva spoľahlivú osobu, ktorá sa vyzná, určite by ste mali navštíviť internetovú stránku https://www.easystart.sk , kde nájdete množstvo užitočných informácií, ktoré vám v tomto prípade môžu naozaj pomôcť. Pokiaľ sa však pohrávate s myšlienkou, že si účtovníctvo podvediete sami, aj na túto verziu je daná stránka pripravená.

Read More

Semestrálna práca a jej teoretická časť

Semestrálna práca s dobrými myšlienkami

Semestrálne práce si často študenti zamieňajú za seminárne práce. Rozdiel medzi týmito druhmi školských prác však nie je veľký. Najčastejšie sa jedná o väčší rozsah pri semestrálnych prácach, a tiež sa im prikladá väčšia dôležitosť na celkovej známke. Semestrálne práce bývajú väčšieho rozsahu a píšu sa vždy iba jedna na jeden predmet, pričom ich odovzdávanie býva na konci semestra. Už len samotná časová dĺžka a fakt, že sa píše semestrálka iba jedna za semester poukazujú na jej dôležitosť. Nie každý študent sa na vysokej škole môže stretnúť s pojmom semestrálna práca. Je to najmä z dôvodu, že ich učitelia používajú menej, nakoľko im je lepšie rozdeliť medzi študentov semestrálne práce, ktoré môžu vyhodnocovať každý týždeň.

Písanie semestrálnych prác

Semestrálna práca si vyžaduje čas
Literatúra na semestrálnu prácu

Písanie semestrálnych prác je pomerne jednoduché. V porovnaní so seminárnymi prácami im stačí venovať možno dvakrát viac času. Ak povieme, že seminárna práca má zväčša maximálny rozsah 10 normostrán, tak semestrálna práca ich môže mať 20. Pri 30 normostranách už hovoríme o rozsahu pre bakalárske práce. Priemerný rozsah pre semestrálnu prácu sa pohybuje v rozpätí 10-15 normostrán, čo však závisí od školy a konkrétneho školiteľa. Každé písanie semestrálnej práce si vyžaduje dostatočné množstvo odbornej literatúry. V polovici prípadov je semestrálna práca čisto teoretická a v polovici prípadov sa jedná o teóriu plus praktickú časť. V praktickej časti vykonáva študent vlastný výskum, ktorý má byť prínosný pre danú tému, ktorá mu bola v rámci semestrálnej práce pridelená.

Semestrálne práce úvod a záver

Semestrálne práce sa skladajú z úvodu, jadra a záveru. V úvode semestrálnej práce je potrebné, aby študent objasnil tému, ktorú bude rozoberať v rámci svojej práce. Práve v úvode by mal rozpísať, čomu sa venujú jednotlivé časti práce a či sa jedná o teoretickú alebo praktickú kapitolu. Dôležité je, aby študent nepoužíval žiadne zdroje a všetko v úvode písal zo svojej hlavy. V tejto časti sa totiž neuvádzajú žiadne bibliografické odkazy. Najjednoduchším spôsobom, ako napísať úvod, je dať asi 10 riadkov téme, 2 riadky opísať cieľ semestrálnej práce a na 10 riadkov uviesť, čomu sa venujú jednotlivé kapitoly. V jadre semestrálnej práce študenti píšu hlavné informácie o danej problematike. Problematickejšie je skôr spracovať záver, na ktorý študenti časti hľadajú návod. Záver semestrálnej práce predstavuje jednoduché zhrnutie poznatkov, ktoré boli v práci uvedené. Najlepšie je použiť informácie, ktoré sme v práci použili a jednoducho iba preštylizovať tieto vety. Môžeme uviesť či sa nám podarilo splniť cieľ semestrálnej práce.

Read More

Pracovná prilba nie je doplnok, je to ochranný odev!

Pracovná prilba pre ženy aj mužov

Ochranný odev v práci je považovaný za odev, ktorý často zabraňuje pracovníkovi v pohybe. Nie moc obľúbeným kúskom pracovného odevu je aj pracovná prilba. Tú mnoho zamestnancov odmieta nosiť, pretože ich tlačí a nie je im to príjemné. Do veľkej miery je to zapríčinené tým, že zamestnanec si nevyberie správnu prilbu, respektíve výberu nevenuje príliš veľa času. Na trhu sú dokonca dostupné aj pracovné prilby, ktoré sa vedia presne na mieru  nastaviť, aby prilba sadla na hlavu zamestnanca. Mnoho zamestnávateľov dokonca neumožňuje zamestnancom vybrať si prilbu na mieru, a preto trvajte na tom, aby ste si mohli vybrať takú, ktorá vám sadne. Musíte si uvedomiť, že pracovná prilba by mala byť na vašej hlave počas celej pracovnej doby a ak budete mať na sebe niečo, čo vás tlačí alebo to nie je pohodlné pre vás, tak by to mohlo byť nepríjemné. Preto spoločne so zamestnávateľom vyberte pracovnú prilbu i ostatný ochranný pracovný odev, v ktorom sa budete cítiť pohodlne, nebude vás nič tlačiť.

Pracovná prilba a pracovná čiapka

Pracovná prilba so zapínaním
Veľkosti pracovnej prilby

V prípade, že hľadáte niečo, čo vám ochráni hlavu pri práci, tak existujú dve možnosti, a to pracovná čiapka, ktorá má zabezpečiť ochranu hlavy pred nárazom, a pracovná prilba. Ak sa rozhodujete medzi prilbou a čiapkou, rozdiel je, že pracovná čiapka má šilt a je podšitá výstužou a najmä neplní takú ochrannú funkciu. Na niektorých miestach nie je povolené nosiť čiapku, len prilbu. Pracovná prilba na pracovisku musí zabezpečiť, aby ochránila hlavu pred  preniknutím predmetu cez prilbu. Okrem toho pracovná prilba musí tlmiť nárazy. Pracovná prilba by pri náraze mala absorbovať celý tlak. Pracovná prilba obsahuje aj iné komponenty, ktoré chránia tvár i uši. Je potrebné si prispôsobiť aj popruh, ktorý nielen pre okrasu, ale je ho potrebné prispôsobiť hlave a zatiahnuť tak, aby plniť svoju funkciu. Aby pracovný prilba vydržala čo najdlhšie, je potrebné sa o ňu starať. V prípade, že nájdete prasklinu na pracovnej prilbe, nenoste ju, pretože to môže byť nebezpečné. Údržba pracovnej prilby nie je vôbec náročná. Pracovná čipka a starostlivosť o ňu nie je taktiež náročná. Stačí aby bola umytá vodou a saponátom. V prípade, že nie ste jediný majiteľ, mali by ste si ju aj vydezinfikovať zvnútra. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku https://ardonsafety.sk/.

Read More

Poznáte nový trend vo financovaní?

Crowdfunding je veľmi obľúbený

Možno nám niekto bude oponovať, že o nový trend financovania nejde, ale o novší určite áno. Crowdfunding sa vo svete vyskytuje už dlhšie, avšak na naše územie sa dostal nedávno. Ide o spôsob financovania prostredníctvom tretích osôb. Existujú rôzne typy crowdfundingu, avšak jedno majú spoločné, a to je, že musíte toho, kto vás má financovať zaujať.

Prečo práve crowdfunding?

Crowdfunding si vás získa
Investovanie do crowdfundingu

Dostali ste sa do situácie, že ste dostali skvelý nápad, avšak chýbajú vám finančné prostriedky na realizáciu? Áno, toto je bežná situácia, a nemusíte sa báť, nie ste ani prvý ani posledný a práve z tohto dôvodu začal crowdfunding vo svete fungovať a hlavne stal sa veľmi obľúbeným. Ide vlastne o formu financovania prostredníctvom iných ľudí, takých, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov a zároveň majú chuť ich investovať, prípadne ich požičať niekomu inému. Takýmto spôsobom prispieva crowdfunding k rozvoju podnikateľského prostredia, vedy, výskumu, či k rozvoju neziskových organizácii. Práve z tohto dôvodu považujeme crowdfunding za inovatívny spôsob financovania.

Aké typy tohto spôsobu financovania poznáme?

Tým, že sa crowdfunding stal obľúbeným spôsobom financovania, postupom času sa rozdelil na niekoľko spôsob financovania. Poznáme štyri základné typy crowdfundingu, ktorými sú darcovský model, ktorý je založený na spôsobe podpory projektu bez toho, aby darca očakával nejakú protihodnotu. Druhým modelom je crowdfunding, ktorý je založený na odmeňovaní, teda prispievateľ na projekt prispeje, ale dostane za to nejakú protihodnotu. Existuje aj crowdfunding, ktorý je založení na požičaní finančných prostriedkov, teda ten, ktorý potrebuje finančné prostriedky si ich nepožičia od banky, ale od darcov, samozrejme tieto finančné prostriedky im podľa dohodnutých pravidiel vráti. Posledným typom je podielový crowdfunding, teda ako už z názvu vyplýva, darca sa stáva svojim podielom súčasťou projektu.

Aké výhody má crowdfunding?

Každý typ financovania má svoje výhody, výnimkou nie je ani crowdfunding, ktorý ich má niekoľko. Medzi najväčšie výhody považujeme, že nemusíte mať vstupný kapitál na váš projekt, prípadne tento kapitál získavate lacnejšie, ako produkty od finančných inštitúcii. Ak sa chcete o crowdfundingu dozvedieť viac, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://printtalk.sk/.

Read More

Efektívnosť trhu práce na Slovensku a v Európskej únii

Podstata labour market efficiency

Ľudia k tomu aby prežili a mohli si kúpiť výrobky a služby, ktoré sú buď nevyhnutné k životu alebo ich chcú iba pre zábavu potrebujú peniaze. Peniaze sa získavajú prácou. Väčšina dospelých ľudí teda po skončení povinnej školskej dochádzky, strednej či po vysokej škole idú pracovať. Niekto si nájde prvé zamestnanie a je v ňom až do dôchodku, iní ľudia naopak striedajú svoje zamestnania často a snažia sa nájsť v odbore v ktorom by im to najviac vyhovovalo. Je len dobré, ak práca daného zamestnanca baví a napĺňa, avšak častokrát tam človek naozaj chodí len preto, aby mal ako zabezpečiť seba a svoju rodinu. V súčasnosti existuje množstvo prieskumov, ktoré sledujú trh práce na Slovensku, v Európskej únii ako aj vo svete. Je to známe pod angl. pojmom labour market efficiency. Poďme sa teda spolu pozrieť bližšie na to, čo to ten trh práce vlastne je.

Čo to vlastne znamená trh práce?

Fungovanie labour market efficiency
Význam pojmu labour market efficiency

O trhu práce sa dá povedať v teoretickej rovine, že je to akýsi trh, kde sa obchoduje s prácou. Trh práce ovplyvňujú viaceré faktory. Azda jedným z najdôležitejších je dopyt po práci. tento dopyt po práci určujú firmy, výrobcovia a iné podniky, ktoré sa v danom území nachádzajú. Ďalším faktorom, ktorý trh práce ovplyvňuje je ponuka práce. Ponuka práce predstavuje počet obyvateľstva, ktoré je práceschopné. Práceshcopné obyvateľstvo tvoria teda všetci pracujúci ľudia, ako aj tí nezamestnaní. Je potrebné uvedomiť si, že ak je ponuka väčšia ako dopyt, tak cena práce klesá a naopak. Je to jednoduchý princíp, ktorý je u nás aj vo svete ľahko viditeľný. 

Trh práce nie je všade rovnako veľký

Nie je žiadnym tajomstvom, že trh práce nie je všade rovnako veľký a perspektívny. Aj na našom malom Slovensku evidujeme veľké rozdiely medzi západom a východom, ako aj juhom či severom. Niet sa čomu čudovať, podniky a firmy prinášajú prácu tam, kde je dostatočne vybudovaná infraštruktúra, množstvo práceshcopného obyvateľstva a ďalších faktorov dosahovanie zisku. Samozrejme, že každá firma, ktorá sa rozhodne zostať a zamestnávať ľudí na Slovensku chce dosahovať zisk. Veľkou prioritou firiem by tiež malo byť, aby ich najlepšie aktívum, teda zamestnanci boli v práci spokojní a nefluktuovali medzi zamestnaniami. 

Ľudia majú možnosť za prácou aj cestovať

V súčasnosti, keď sú hranice otvorené, tak nie je žiadny problém aby potencionálny zamestnanec za prácou dochádzal. Množstvo pracovníkov dochádza alebo rovno pracuje v zahraničí a peniaze posiela svojej rodine. V súčasnosti je teda možností ako zarobiť peniaze skutočne mnoho. Treba byť len trpezlivý, pracovitý a nevzdať sa pri prvom neúspechu. Ak máte záujem sa o trhu práce a jeho efektívnosti dovźvedieť viac, neváhajte navštíviť web https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1858131.

Read More

Sťahovať svojpomocne alebo osloviť firmu?

Sťahovacie služby Bratislava z bodu A do bodu B

Potrebujete sa presťahovať a lámete si hlavu nad tým, čo všetko je treba pripraviť na deň sťahovania, aby to išlo rýchlo a bez problémov? Pri sťahovaní máte dve možnosti, a to buď sa presťahovať svojpomocne, alebo oslovíte sťahovacie služby Bratislava, ktoré majú sťahovanie v malíčku. Obidve tieto možnosti so sebou prinášajú určité výhody, ale jedna z nich predsa len viac, a my vám v tomto článku odhalíme, ktorá možnosť by mohla byť pre vás výhodnejšia.

Sťahovacie služby svojpomocne – čo potrebujem?

Sťahovacie služby Bratislava s profesionálmi
Sťahovacie služby v Bratislave pre všetkých

Ak ste sa rozhodujete, či idete do sťahovania s vlastnými silami, určite majte na pamäti, že je potrebné si zabezpečiť najprv logistiku celého sťahovania a potom všetko potrebné, bez čoho sa jednoducho nepresťahujete. Poďme teda na zoznam toho, čo potrebujete pri svojpomocnom sťahovaní. Určite budete potrebovať krabice, veľké množstvo krabíc a hlavne krabice väčších rozmerov, aby ste tam zmestili toho čo najviac a zároveň aby sa vám to jednoducho prenášalo. Okrem krabíc budete potrebovať nožnice, lepiacu pásku, výplň do krabíc a podobne. Keď už teda budete mať všetko pobalené, budete potrebovať auto, ktorým to všetko odnesiete. Auto, väčších rozmerov vám môže dať poriadne zabrať, pretože nie je úplne jednoduché ho zohnať, ak však nemáte niekoho, kto ho vlastní, vo svojom okolí. Okrem týchto materiálnych vecí budete potrebovať aj pevné nervy a dostatok fyzických síl.

Sťahovacie služby bratislava, aké výhody si budem môcť užiť?

Ak vás všetko to, čo k sťahovaniu potrebujete odradilo, nezúfajte, stále máte možnosť osloviť sťahovacie služby bratislava, ktoré vám s vašim sťahovaním pomôžu. Sťahovacie služby majú skúsenosti so sťahovaním a hlavne majú potrebné vybavenie k sťahovaniu, takže všetko zrealizujú za vás a vy sa tak nemusíte starať o nič, dokonca pri sťahovaní nemusíte byť ani prítomná a môžete svoju energiu venovať dôležitejším veciam. Za nás, je určite lepším riešením osloviť pri sťahovaní sťahovacie služby bratislava, ktoré vaše sťahovanie kompletne zastrešia. Ak ste sa teda rozhodli aj vy pre túto možnosť, určite oslovte kvalitnú sťahovaciu spoločnosť, ktorá má za sebou spokojných zákazníkov. Ak hľadáte takúto spoločnosť, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.najstahovanie.sk/

Read More